Matematyka na wesoło 4 Zadania tekstowe II cz.

EP091

Nowy

Matematyka na wesoło 4 Zadania tekstowe II cz.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Matematyka na wesoło 4 to zbiór zadań  tekstowych mających ułatwić dzieciom :

 1. wprowadzanie i kształtowanie nowych pojęć matematycznych;
 2. wiązaniu matematyki z życiem i przygotowują do rozwiązywania praktycznych problemów;
 3. wytrwałości przy pokonywaniu trudności
 4. analizy i rozumienia tekstów matematycznych;
 5. sprzyjają wielostronnej aktywności, rozbudzają zainteresowanie, zaciekawiają;
 6. rozwijają myślenie i ćwiczą procesy myślowe np. takie jak: a)      analizę i syntezę, b)      uogólnianie i abstrahowanie, c)      myślenie przez analogię, d)      myślenie twórcze i krytyczno - logiczne
 7. informują, czy uczniowie potrafią prawidłowo zastosować przyswojone pojęcia w nowej sytuacji;
 8. integrują różne obszary edukacyjne
 9. stwarzają możliwości i warunki do pracy samodzielnej oraz do poszukiwania rozmaitych strategii rozwiązań na miarę możliwości uczniów
 10. rozwijają zdolność do długotrwałego intensywnego wysiłku intelektualnego

Książeczka Matematyka na wesoło 4 to:

 • pytania jako zadanie - ile to jest ?
 • zadania związane z kupowaniem,
 • odpowiedź z luką,
 • zbiory jako ilustracja graficzna zadania tekstowego,
 • zbiory w aspekcie porządkowym,
 • dopełnianie - ile ma? Ile brakuje?
 • zakupy świąteczne,
 • zadania tekstowe - poprawne czy błędne?
 • uzupełnianie teksty zadania,
 • mnożenie,
 • mnożenie i dzielenie - przekształcanie zadań,
 • zadania o przeciwnych warunkach,
 • drzewko jako ilustracja zadania tekstowego,
 • wierszowanki - zadania na mnożenie , dzielenie itp.
 • rozmowa liczb - grafy strzałkowe,
 • ważenie,
 • wskazania zegara - obliczenia zegarowe,
 • zadania tekstowe z błędem.