Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik 1. Gramatyka języka

EP071

Nowy

Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik 1. Gramatyka języka polskiego

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Książeczka Przymiotnik 1 jest poświęcona kształtowaniu pojęcia przymiotnika. Proponowane ćwiczenia i obserwacje językowe pomogą dziecku odkryć najważniejsze cechy i funkcje tej części mowy, dostarczając ciekawego słownictwa i okazji do posługiwania się nimi w różnych sytuacjach. Szczególnym walorem jest połączenie nauki z zabawą i działaniem.
Pierwsza część ćwiczeń obejmuje zagadnienia przewidziane programem klasy II, ale może być też wykorzystywana w klasach wyższych.