Chyża Żmija Syk - Syk Doskonalenie słuchu, czytani

EP049

Nowy

Chyża Żmija Syk - Syk Doskonalenie słuchu, czytania, pisania

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Książeczka Chyża Żmija Syk - Syk 2 zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu. 

Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często wynikiem niedojrzałości lub mikrouszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią. 
Muszą, więc one więcej czasu poświęcać nauce oraz nadrabiać zaległości w tych czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój ich mowy. Teraz dzięki zabawie z PUS-em, ćwiczenie prawidłowej wymowy przestanie być nudne, nie będzie zniechęcało do żmudnej pracy oraz przyniesie spodziewane efekty.

Chyża Żmija:

  • rozróżnianie głosek: b - pw - fg - k
  • odszukiwanie głosek: dksc
  • rozpoznawanie liter: sczżczszrz
  • tworzenie sylab z literami: szsccz
  • przyporządkowywanie układu liter: rr - l w wyrazach
  • brakujące sylaby w wyrazach z literami: ższczrz