BUDŻET PAŃSTWA

BRO - 250

Nowy

BUDŻET PAŃSTWA

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Pragniemy Państwu przedstawić pakiet edukacyjny do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Pakiet ten ma na celu pomóc Państwu w prowadzeniu lekcji na temat budżetu państwa, jego funkcji, zadań, źródeł, podziału oraz przedstawić najważniejsze podatki i wydatki. Pomoc ta jest przeznaczona do szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Komplet składa się z dziewięciu tablic.

     Tytuły zagadnień:

  1. Definicja budżetu państwa. 
  2. Funkcje budżetu państwa; fiskalna, stymulacyjna, redystrybucyjna. 
  3. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa. 
  4. Funkcje polityczne: ustrojowa i demokratyczna. 
  5. Funkcje ekonomiczno - polityczne. 
  6. Klasyczne zasady budżetowe. 
  7. Źródła dochodu polskiego budżetu. 
  8. Podział procentowy dochodów polskiego budżetu. 
  9. Podatki w Polsce. 
10. Klasyfikacja dochodów. 
11. Wydatki budżetowe. 
12. Struktura wydatków budżetowych. 
13. Wydatki budżetowe według przeznaczenia.
14. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania.