Konstrukcje geometryczne

BRO - 247

Nowy

Konstrukcje geometryczne

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Konstrukcje geometryczne to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematycznych z geometrii w klasie VI szkoły podstawowej.

W zestawie znajdują się następujące plansze:

I - Konstrukcja przenoszenia odcinka.
II - Konstrukcja symetralnej odcinka.
IIIa - Konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez punkt leżący na prostej.
IIIb - Konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez punkt nie leźący na prostej.
IV - Konstrukcja prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez punkt nie leżący na prostej.
V - Konstrukcja przenoszenia kąta.
VIa - Konstrukcja trójkąta o danych bokach.
VIb - Konstrukcja trójkąta o danych dwóch bokach i kącie między nimi.
VIc - Konstrukcja trójkąta o danym boku i dwóch kątach leżących przy tym boku.
VII - Konstrukcja dwusiecznej kąta.
VIII - Konstrukcja różnych kątów.