Chrońmy nasze środowisko cz.II

BRO - 202

Nowy

Chrońmy nasze środowisko cz.II

Więcej szczegółów

Więcej informacji

        Druga część "Chrońmy nasze środowisko" jest kontynuacją części I. Zawiera 7 tablic: Zwierzęta chronione - ptaki, płazy, gady i ssaki - wybrane zostały tylko niektóre z pośród licznej grupy zwierząt chronionych, formy ochrony przyrody, gleby wykorzystanie surowców wtórnych, oraz co niszczy warstwę ozonową. Polska należy do krajów, których najwcześniej podjęto i rozwinięto akcję ochrony przyrody, we Lwowie w 1868r. Sejm Krajowy wydał akt prawny, pierwszy tego typu na świecie, obejmujący ochroną tatrzańskie zwierzęta - kozicę i świstaka.                        >>Ilustracja przykładowa planszy<< Pakiet edukacyjny zawiera: 7 plansz, 32 karty B-3 52 elementy ruchome, Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, Poradnik metodyczny Tematy plansz: Zwierzęta chronione - ptaki, Zwierzęta chronione - płazy i gady, Zwierzęta chronione - ssaki, środowisko naturalne, Gleba - środowiskiem życia, Wykorzystanie surowców wtórnych, Przed czym chroni warstwa ozonowa i co ją niszczy.  Środek wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania edukacji ekologicznej i przyrody na poziomie  szkoły podstawowej.   Nr MENiS 1735/2004