Żyj zdrowo i bezpiecznie

BRO - 194

Nowy

Żyj zdrowo i bezpiecznie

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Materiał do profilaktyki pt. "Żyj zdrowo i bezpiecznie", który zawiera 10 plansz, przeznaczonych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjalistów.

Tematy plansz: 1. Choroby cywilizacyjne i społeczne.2. Alkohol a zdrowie człowieka.3. Skutki palenia tytoniu.4. Stop narkotykom.5. Zdrowy styl życia - właściwe odżywianie.6. Szkodliwe skutki hałasu.7. Właściwe wykorzystanie czasu wolnego.8. Komputer - korzyści i zagrożenia.9. Mam poczucie wartości.10. Terroryzm - zagrożeniem dla świata.

Planszowe te będą pomocne zarówno uczniom jak i nauczycielom w realizacji zajęć związanych z profilaktyką. Zgromadzony materiał ukazuje z jakimi zagrożeniami styka się współczesny człowiek, jakie są tego konsekwencje. Bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas są: nikotynizm, alkoholizm i narkomania. Plansze ukazują skutki wywołane używaniem narkotyków, paleniem papierosów czy piciem alkoholu. Ponadto przedstawiają sposoby właściwego odżywiania się, wykorzystania wolnego czasu oraz szkodliwości hałasu.

Pakiet edukacyjny zawiera: 10 plansz, 40 kart B-3. elementy ruchome, Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, Poradnik metodyczny. Środek wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania edukacji prozdrowotnej na poziomie  szkoły podstawowej i gimnazjum.   Nr MENiS 1738/2004