Kwasomierz glebowy

PHU015

Nowy

Kwasomierz glebowy

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wzrost roślin uprawnych zależy od bardzo wielu czynników, których źródłem m.in. jest gleba. Jednym ze wspomnianych czynników, który najczęściej w warunkach gleb polskich ogranicza wzrost roślin, jest niewłaściwe pH. Czynnik ten nie wpływa bezpośrednio na rośliny , lecz silnie kształtuje dostępność ale i również toksyczność na rośliny wszystkich składników pokarmowych. 

Przyjęto określać przedziały kwasowości gleb następująco: 

- gleby silnie kwaśne do 4,5 pH 

- gleby kwaśne 4,6 - 5,5 pH 

- gleby lekko kwaśne 5,6 

- 6,5 pH - gleby obojętne 6,6 

- 7,2 pH - gleby zasadowe od 7,2 pH 

Od kwasowości zależy również rozwój drobno ustrojów pełniących wielorakie i ważne funkcje w glebie, ożywiając ją biologicznie. Celem uzupełnienia pokazanych zależności należy pamiętać o różnych właściwościach i dostępności form azotu, w szczególności azotanowej i amonowej, dostarczanych wraz z nawozami mineralnymi. Forma azotanowa jest formą łatwiej dostępną przy niższym pH na glebach kwaśniejszych niż forma amonowa. Jednak forma azotanowa szybko ulega wymyciu do wód gruntowych poza zasięg strefy korzeniowej, a więc może zatruwać środowisko. Forma amonowa daje lepsze efekty plonotwórcze na glebach obojętnych. Forma amidowa azotu zawarta w moczniku nawozowym po dostaniu się do gleby, ulega bardzo silnemu wymywaniu, w szczególności przy temperaturze gleby poniżej 8°C. Z tych względów, uniwersalnymi formami nawozów azotowych, najmniej niekorzystnie oddziaływującymi na środowisko i najlepiej przyswajalnymi przez rośliny są nawozy dostarczane przez Kompleks Nawozowy ANWIL SA o nazwach: saletra amonowa (również z Mg), Canwil - saletrzak pH szczególnie silnie wpływa na kształtowanie się dostępności mikroelementów dla roślin. Oddziaływania te powodują, że zaledwie kilka procent mikroelementów, z całkowitej ilości zawartych w glebie, jest dostępne dla roślin. W skład tych zazwyczaj 95-99 % całkowitej ilości mikroelementów niedostępnych dla roślin, bardzo szybko wchodzą także mikroelementy dostarczane w większości nawozów dostępnych na naszym rynku. Takich problemów nie ma z wszystkimi nawozami wieloskładnikowymi i mikroelementowymi oferowanymi przez firmę Pro-Lab z Włocławka. Dzięki unikalnej technologii ich wytwarzania dostępność znajdujących się w nich mikroelementów nie zależy od pH. Są one w 100% dostępne dla roślin. Bezpośredni wpływ pH na rozwój roślin powoduje, że rozwijają się one najlepiej się w określonych przedziałach pH. Ich granice dla większości roślin, znajdują się pomiędzy pH 5,6 - 7,8. 

Optymalne pH gleby gwarantuje pełny efekt nawożenia azotowo-potasowo-fosforowego oraz mikroelementowego. Znaczenie pomiarów pH, zwłaszcza przy zamiarze wapnowania gleb, jest oczywiste. W istocie pH jest cechą rozpoznawczą o wyjątkowej wartości i dlatego jego pomiar jest jedną z najczęściej stosowanych analiz gleb.