Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD III

MER077

Nowy

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD III

Więcej szczegółów

Więcej informacji

1. Pierwsza Wojan Światowa

wojna światowa w Europie i na  Bliskim Wschodzie(1914-1916)
I wojna światowa w Europie i na  Bliskim Wschodzie(1917-1918)
Rewolucja Październikowa i wojna domowa w Rosji

2. Odbudowa państwa polskiego 

Ziemie polskie w czasie I wojny światowej
Odbudowa państwa polskiego

3. Rzeczpospolita w XX-leciu międzywojennym 

Druga Rzeczpospolita
Gospodarka II Rzeczpospolitej
Ludność II Rzeczpospolitej

4. Europa w XX-leciu międzywojennym 

Europa w XX-leciu międzywojennym
"Wielkie Niemcy" i planowany obszar "Rzeszy Wielkogermańskiej"

5. II wojna światowa w latach 1939 - 1942 

Działania wojenne w Europie i pn. Afryce w latach 1939 - 1942
Wojna obronna Polski 1939
Działania wojenne na Bałkanach w latach 1940 - 1942
Azja Wschodnia i Pd.-Wsch., wojna na Pacyfiku 1939 - 1942
Plan "Barbarossa" (22 czerwiec - wrzesień 1941)
Obozy zagłady w okresie okupacji hitlerowskiej i ruch oporu

6. II wojna światowa w latach 1943 - 1945 

Działania wojenne w Europie w latach 1943 - 1945
Działania wojenne na Atlantyku w latach 1939 - 1945
Bałkany i front włoski 1943 - 1945
Działania wojenne na Pacyfiku styczeń 1943 - wrzesień 1945

7. Europa w latach 1945 - 1990 

Europa w latach 1945 – 1989
Strefy okupacyjne w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej
Powstanie państwa Izrael
Wojna w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie 1992 - 1995
NATO
Międzynarodowy terroryzm

8. Polska po 1945 r. 

Polska. Zmiany terytorialne i przemieszczenia ludności w pierwszych latach po II wojnie światowej
Polska Rzeczpospolita Ludowa.  Protesty społeczne w latach 1956-1989

9. Unia Europejska 

Unia Europejska (stan po 01.01.2007 r.)
Euroregiony w Polsce
Unia Europejska - rozwój do roku 1989
Unia Europejska - rozwój w latach1990 - 2003
Płaszczyzny integracji europejskiej (2004 - ?)
Unia Europejska - mapa gospodarcza

10. Życie i dzieło Papieża Jana Pawła II 

Życie i dzieło Papieża Jana Pawła II
Podróże Papieża Jana Pawła II na świecie
Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski

11. Dziedzictwo narodowe - 1000 lat historii Polski

Dzieje Polski. Władcy i wydarzenia, cz. I
Dzieje Polski.  Władcy i wydarzenia, cz. II

12. Dziedzictwo narodowe - 1000 lat polskiej kutury 

1000 lat polskiej kutury cz. I
1001 lat polskiej kutury cz. II