Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD II

MER076

Nowy

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD II

Więcej szczegółów

Więcej informacji

 1. Europa w XIV i XV w. 

Europa w XIV i I polowie XV w.
Gospodarka europejska w XIV i XV w.

2. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów 

Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
Wojna trzynastoletnia

3. Wielkie odkrycia geograficzne 

Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii)
Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji)
Obszar karaibski na przełomie XV i XVI wieku

4. Rzeczpospolita w XVI w. 

Rzeczpospolita w XVI w.
Wojny z Moskwą za Stefana Batorego (1579 - 1582)
Kultura i religia w  Rzeczpospolitej  XVI wieku

5. Europa w XVI wieku 

Europa w XVI wieku
Wojny chłopskie w Niemczech okresu reformacji

6. Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII  w. 

Rzeczpospolita w latach 1648 - 1667
Rzeczpospolita w latach 1666 - 1721
Kultura i gospodarka Rzeczpospolitej w okresie oświecenia

7. Europa w XVII w. 

Imperium Osmańskie
Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

8. Europa w latach 1789 - 1795 

Europa w latach 1789 - 1795
Francja w okresie Rewolucji
Działania wojenne na froncie półn. i zach. 1792 - III 1793

9. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795) 

Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)
Wojna polsko - rosyjska 1792
Powstanie kościuszkowskie

10. Wojny napoleońskie 

Europa w czasie wojen napoleońskich
Księstwo Warszawskie

11. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim 

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
Powstanie Listopadowe
Powstanie Styczniowe

12. Europa po Kongresie Wiedeńskim 

Europa po Kongresie Wiedeńskim
Zjednoczenie Niemiec
Zjednoczenie Włoch

13. Odkrycia geograficzne po XVII w. 

Świat w okresie odkryć geograficznych XVII - XVIII w.
Odkrycia geograficzne i podróże w XIX i XX wieku
Odkrywanie Arktyki
Odkrywanie Antarktyki