Deutschland, Österreich, Schweiz. Niemcy, Austria,

NE105

Nowy

Deutschland, Österreich, Schweiz. Niemcy, Austria, Szwajcaria (wersja niemieckojęzyczna)

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Deutschland, Österreich, Schweiz. Niemcy, Austria, Szwajcaria (wersja niemieckojęzyczna)

  • na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Niemiec, Austrii i Szwajcarii
  • na drugiej stronie znajduje się mapa przedstawiająca podział administracyjny tych państw; mapę wzbogacono ilustracjami, które prezentują najważniejsze zabytki architektoniczne
  • publikacja jest opracowana w wersji niemieckojęzycznej i stanowi cenną  pomoc podczas lekcji języka niemieckiego