Składniki krajobrazu/Zmiany w krajobrazie

NEWDS9

Nowy

Składniki krajobrazu/Zmiany w krajobrazie

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • pierwsza strona zawiera ilustrację oraz zdjęcia naturalnych i antropogenicznych składników krajobrazu
  • druga strona przedstawia zmiany w krajobrazie na podstawie:mapy rozwoju miasta Łodzi, wylesienie w Polsce na przestrzeni wieków i działalności górniczej w ok. Bełchatowa
  • bezpośrednia korelacja z atlasem „Przyroda. Świat wokół nas” Szkoła podstawowa
  • 160 cm x 120 cm