Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum

WER004

Nowy

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Zestaw 16 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm. 1.Elementy systemu politycznego 2.Instytucje działające w systemie politycznym 3.Filary nośne konstrukcji demokratycznego państwa prawnego 4.Formy własności 5.Gałęzie prawa 6.Twoje podstawowe prawa. 7.Źródła prawa powszechnie obowiązującego 8.Zasada trójpodziału władzy w państwie demokratycznym 9.Konwencja o prawach dziecka. 10.Sądownictwo. 11.Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. 12.Związki zawodowe. 13.Człowiek jako istota społeczna. 14.Droga ustawy. 15.Grupy społeczne. 16.Organy Sejmu i Senatu.