Informatyka dla szkoły podstawowej i gimnazjum

WER001

Nowy

Informatyka dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wymiary plansz: 50 x 70 cm . Zestaw plansz zawiera :
1.Podstawowe elementy zestawu komputerowego.
2.Budowa jednostki centralnej komputera.
3.Elementy zewnętrzne obudowy komputera.
4.Pamięć komputera.
5.Klawiatura.
6.Proces komunikacji.
7.Internet.
8.Strony WWW.
9.Wyszukiwanie informacji w Internecie.
10.Kodeks internauty.
11.Poczta elektroniczna.
12.Znaki algorytmiczne do budowy schematów.
13.Pulpit Windows.
14.Edytor graficzny.
15.Edytor tekstu.
16.Arkusz kalkulacyjny.
17.Komputer i obraz.
18.Komputer i dźwięk.
19.Wzorowe stanowisko pracy przy komputerze