United Kingdom and Ireland. Wielka Brytania i Irla

NE104

Nowy

United Kingdom and Ireland. Wielka Brytania i IrlandiaWIELKA BRYTANIA Mapa ścienna Wielka Brytania i Irlandia (wersja anglojęzyczna)

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Wielkiej Brytanii i Irlandii
  • na drugiej stronie znajduje się mapa przedstawiająca podział administracyjny tych państw; mapę wzbogacono ilustracjami, które prezentują najważniejsze zabytki architektoniczne
  • publikacja jest opracowana w wersji anglojęzycznej i stanowi cenną pomoc podczas lekcji języka angielskiego