Zobacz większe

Pronouns

MER029

Nowy

Więcej informacji

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:

    - uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe
    - uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć- uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:

    - Dr Jolanty Dobrowolskiej,
    - Prof. dr hab. Krystyny Droździał - Szelest

    Numer zalecenia 1207 / 2001.

Format:
150 x 110 cm


poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
DODATKOWY ATUT PLANSZY
Czytelność tytułu planszy w stanie zwiniętym nawet z dużej odległości. O zalecie tej przekonał się każdy kto w przeładowanym stojaku z mapami tracił czas na szybkie odnalezienie poszukiwanego tytułu.

DANE TECHNICZNE
Plansza wykonana wg najwyższych standardów dla wydawnictw wielkoformatowych drukowanych w jednym arkuszu wydawniczym.
Pokrycie- arkusza: Plansze wielkoformatowe
– specjalna anty refleksyjna folia wzmacniająca, która zawiera filtr UV opóźniający proces starzenia się planszy i płowienia kolorów.

Plansze małogabarytowe
– specjalna folia wzmacniająca, błysk, nadająca im efektowny połysk, zawierająca filtr UV opóźniający proces starzenia się planszy i płowienia kolorów.

Powłoki wszystkich plansz, są zmywalne, a tym samym, przeznaczone do tego, aby pisać po niej flamastrami wodno zmywalnymi dostępnymi w naszej ofercie.

Oprawa: półwałki drewniane + linka – plansza gotowa
do zawieszenia – zaopatrzona również w tasiemki
ułatwiające jej przenoszenie i przechowywanie
w stanie zwiniętym.

Plansza objęta 5- letnią gwarancją techniczną producenta

WARUNKI ZAKUPU
W sklepie wszystkie ceny brutto z VAT/em
Szkoły i jednostki budżetowe, przelew 14 dni.
Zapłata po otrzymaniu zamówionych artykułów.

Pozostali Odbiorcy, do wyboru:
-Gotówka przy odbiorze przesyłki
-Przedpłata: mBank 41 1140 200400003502 3657 7918

TERMINY DOSTAW
Zamówienia realizujemy a vista lub max. w terminie 7 - 14 dni

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
automatycznie w sklepie - kliknij w klawisz: dodaj do koszyka
mailem na adres: euroedukacja@euroedukacja.net
telefonicznie 0-606 600 824
lub 071 312 92 80
w godz. 8 - 15