Zobacz większe

Gramatyka języka rosyjskiego

BRO - 136

Nowy

Gramatyka języka rosyjskiego

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Prezentowany materiał strukturalno-gramatyczny ma pomóc w przyswojeniu materiału gramatycznego w zakresie kursu podstawowego i w wypracowaniu umiejętności praktycznego stosowania prawidłowych form gramatycznych. Ugruntowanie prawideł gramatycznych rozwija kulturę językową ucznia, a wprowadzenie struktur językowych pozwoli na naturalne posłużenie się nimi w realnym środowisku językowym.