Gramatyka dla najmłodszych

BRO - 57

Nowy

Gramatyka dla najmłodszych

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  Zawiera 44 tablice informacyjno - ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotach zaopatrzone są w rzepy lub magnesy) przedstawiające wszystkie wprowadzone i wymagane przez program nauczania w klasach I-III części mowy, części zdania i rodzaje zdań. I tak, na czerwonych tablicach znalazły się wiadomości o częściach mowy takich jak: - rzeczownik - czasownik - przymiotnik - przysłówek - liczebnik. Na kolejnych 3 niebieskich tablicach przedstawione zostały dwie części zdania: podmiot i orzeczenie (pojęcia, którymi powinien operować nauczyciel, nie egzekwując ich od uczniów). Na 2 tablicach przedstawiamy przykłady zdań: - oznajmujących - pytających - rozkazujących - wykrzyknikowych. Ostatnią część pomocy stanowią obrazów: - nad stawem - nad rzeką - pastwisko - zapadła noc - w kinie będących bazą do najróżniejszych ćwiczeń gramatycznych, a także ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Uzupełnieniem powyższych obrazów są rozsypanki wyrazowe, znaki interpunkcyjne i pytania pomocnicze umieszczone na ostatnich siedmiu, przeznaczonych do pocięcia tablicach. Instrukcja zawiera propozycje ćwiczeń i zabaw. Celem pomocy jest ułatwienie przekazywania wiadomości z zakresu nauki o języku, zaznajomienie uczniów z podstawowymi zjawiskami językowymi, uświadomienie na miarę możliwości dzieci pewnych prawidłowości istniejących w dziedzinie zjawisk językowych itp... >>Ilustracja przykładowa planszy<<