Części mowy

BRO - 53

Nowy

Więcej informacji

W skład kompletu wchodzi 49 tablic informacyjnych, na których przedstawiono wszystkie wymagane przez program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej wiadomości, na temat części mowy.
Celem pomocy jest ułatwienie uczniom przyswojenia sobie wiadomości z zakresu:
- rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy,
- form deklinacyjnych i koniugacyjnych,
- znaczenia i funkcji poszczególnych części mowy.