Pomorze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajob

NE49

Nowy

Pomorze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

237,14 zł

237,14 zł za szt.

Więcej informacji

  • na pierwszej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Pomorza; przedstawiono na niej ukształtowanie powierzchni regionu (z zastosowaniem metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, dokładne podziały fizycznogeograficzny i administracyjny, sieć dróg i kolei oraz sieć osadniczą
  • druga strona zawiera mapę krajobrazową, której treść obejmuje zagadnienia z zakresu gospodarki, kultury, turystyki, ochrony przyrody a także historii Pomorza; atrakcyjność mapy podnoszą zdjęcia najważniejszych atrakcji turystycznych
  • mapy są spójne merytorycznie i graficznie z „Atlasem geograficznym. Polska, kontynenty, świat”
  • publikacja stanowi cenną pomoc dydaktyczną podczas realizowania treści nauczania z zakresu geografii a także historii Pomorza
  • 160 cm x 120 cm 1 : 300 000