Azja. Mapa gospodarcza

NEWDS65

Nowy

Azja. Mapa gospodarcza

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • mapa główna prezentuje zagadnienia dotyczące gospodarki Azji; przedstawiono użytkowanie ziemi, rozmieszczenie głównych obszarów uprawy roślin i chowu zwierząt, zaznaczono duże ośrodki przemysłu wydobywczego i przetwórczego oraz największe okręgi przemysłowe;
  • dodatkowo na mapie pomocniczej w skali 1:30 000 000 pokazano wartość dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca w państwach azjatyckich oraz przedstawiono zagadnienia dotyczące finansów i przemysłu nowoczesnych technologii


  • Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych przez MEN: 0923/2000110 cm x 150 cm 1 : 8 000 000