Ameryka Północna. Mapa gospodarcza

NE66

Nowy

Ameryka Północna. Mapa gospodarcza

Więcej szczegółów

237,14 zł

237,14 zł za szt.

Więcej informacji

  • mapa główna prezentuje zagadnienia dotyczące gospodarki Ameryki Północnej; przedstawiono użytkowanie ziemi, rozmieszczenie głównych obszarów uprawy roślin i chowu zwierząt, zaznaczono duże ośrodki przemysłu wydobywczego i przetwórczego oraz największe okręgi przemysłowe;
  • dodatkowo na mapie pomocniczej w skali 1:25 000 000 pokazano wartość dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca w państwach północnoamerykańskich oraz przedstawiono zagadnienia dotyczące finansów i przemysłu nowoczesnych technologii


  • Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0925/2000 110 cm x 150 cm 1 : 8 000 000