Afryka. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń

NE54

Nowy

Afryka. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Afryki; na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; mapę wyróżnia bogate nazewnictwo fizycznogeograficzne
  • dodatkowo pod mapą zamieszczono przekrój hipsometryczny przez kontynent afrykański
  • na drugiej stronie znajdują się wersje mapy i przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa)
  • 110 cm x 150 cm 1 : 8 000 000