Polska. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń

NE53

Nowy

Polska. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski; przedstawiono ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw
  • druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa) 160 cm x 150 cm 1 : 500 000