Polska. Ukształtowanie powierzchni / Krajobrazy

NE1

Nowy

Polska. Ukształtowanie powierzchni / Krajobrazy

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • strona pierwsza przedstawia mapę hipsometryczną Polski oraz podstawowy podział regionalny naszego kraju. Obok zamieszczono blokdiagramy głównych typów ukształtowania powierzchni
  • strona druga zawiera mapę krajobrazową Polski uzupełnioną zdjęciami wybranych typów krajobrazów
  • bezpośrednia korelacja z atlasem Przyroda. Świat wokół nas - do szkoły podstawowej 160 cm x 120 cm 1 : 700 000