Ameryka północna. Ukształtowanie powierzchni/Krajo

NEWDS5

Nowy

Ameryka północna. Ukształtowanie powierzchni/Krajobrazy

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • pierwsza strona zawiera mapę ukształtowania powierzchni Ameryki Północnej
  • uzupełnioną zdjęciami i mapą podziału politycznego
  • druga strona przedstawia mapę krajobrazową Ameryki Północnej i zdjęcia wybranych typów krajobrazów
  • bezpośrednia korelacja z atlasem „Przyroda. Świat wokół nas” Szkoła podstawowa
  • 120 cm x 160 cm 1 : 9 000 000