Świat podczas drugiej wojny światowej

NEWDS44

Nowy

Świat podczas drugiej wojny światowej

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • obraz przebiegu działań wojennych na wszystkich frontach
  • zdobycze terytorialne Niemiec i Japonii
  • zasięg działań lotnictwa alianckiego i niemieckiego latach 1942-1945 176 cm x 116 cm 1 : 22 000 000