Europa w latach 1918-1939

NEWDS40

Nowy

Europa w latach 1918-1939

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • mapa główna przedstawia najważniejsze wydarzenia okresu międzywojennego, które przyczyniły się do wybuchu II wojny światowej, w skali 1: 4 000 000
  • na stronie zamieszczono również mapy poboczne prezentujące wojnę domową i agresję japońską w Chinach oraz podział polityczny po I wojnie światowej i rewolucja w Rosji

    Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0278/1997 178 cm x 120 cm