Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939

NEWDS37

Nowy

Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • na mapie przedstawiono obraz kształtowania się granic Polski w pierwszych latach po odzyskania niepodległości, skala 1 : 1 000 000
  • na stronie zamieszczono również dwie kartony, mapę ośrodków przemysłowych z konfliktami społecznymi tego okresu oraz mapę narodowości Rzeczypospolitej, na której diagramami podstawiono strukturę narodowościową społeczeństwa

    Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0411/1997r 164 cm x 120 cm 1 : 1 000 000