Rzeczpospolita Polska w latach 1505-1648

NEWDS36

Nowy

Rzeczpospolita Polska w latach 1505-1648

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • przedstawienie sytuacji politycznej i gospodarczej Rzeczpospolitej Polski w latach 1505-1648 na mapie z ówczesnym podziałem administracyjnym


  • Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0481/1998 r. 176 cm x 154 cm 1 : 1 000 000