Europa w latach 1789-1814

NE40

Nowy

Europa w latach 1789-1814

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • mapa główna przedstawia Europę w dobie napoleońskiej, w skali 1 : 3 500 000 oraz dwa kartony prezentujące Francję w okresie Wielkiej Rewolucji oraz Niemcy i Włochy w latach 1795-1805

    Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: PM3-3788/59 z dnia 30 stycznia 1960 r.; PS-2056-H-90-E 178 cm x 1