Europa.Mapa polityczna/Rozmieszczenie ludności

NE73

Nowy

Europa.Mapa polityczna/Rozmieszczenie ludności

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • na jednej stronie zamieszczono mapę w skali 1:4 000 000 przedstawiającą podział polityczny Europy
  • druga strona zawiera trzy mapy o tematyce ludnościowej: pierwsza z nich w skali 1:4 000 000 prezentuje rozmieszczenie ludności w Europie, a dwie kolejne w skali 1:8 000 000 – zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe mieszkańców kontynentu
  • 190 cm x 150 cm 1 : 3 250 000