Słowianie w IX wieku

NEWDS33

Nowy

Słowianie w IX wieku

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • obraz rozprzestrzeniania się Słowian Zachodnich, Wschodnich i Południowych na tle ówczesnej sytuacji politycznej
  • 121 cm x 118 cm 1 : 3 000 000