Zjednoczenie ziem przez Władysława Łokietka/Polska

NE98

Nowy

Zjednoczenie ziem przez Władysława Łokietka/Polska Kazimierza W

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka/Polska Kazimierza Wielkiego

Na pierwszej stronie mapa główna "Polska Władysława Łokietka w latach 1305 - 1333" w skali 1:1 000 000, dodatkowo mapa "Osadnictwo od końca XII do początku XIV wieku" w skali 1:1 250 00" oraz plan miasta "Wrocław w XIII w".
Na drugiej stronie mapa główna "Polska Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1370) w skali 1:12 000 000, dodatkowo mapa "Andegawenowie na tronie polskim (1370-1385) w skali 1:7 000 000 oraz mapa Polski "Gospodarka" w skali 1:2 000 000.