Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie

NE36

Nowy

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • terytoria Państwa Polskiego i Litwy od 1370 r. do 1505 r.
  • dodatkowo ośrodki religijne, główne szlaki komunikacyjne oraz przebieg Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411


  • Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0277/1997 175 cm x 152 cm 1 : 1 000 000