Termodynamika

GP048

Nowy

420,54 zł

420,54 zł za szt.

Więcej informacji

 1. Parametry charakteryzujące stan fizyczny gazu.
 2. Energia wewnętrzna.
 3. Zerowa zasada termodynamiki.
 4. Pierwsza zasada termodynamiki.
 5. Zadania na energię wewnętrzną gazu.
 6. Przemiana izotermiczna gazu doskonałego.
 7. Zadania na przemianę izotermiczną gazu 1.
 8. Zadania na przemianę izotermiczną gazu 2.
 9. Przemiana izobaryczna gazu doskonałego.
 10. Zadania na przemianę izobaryczną gazu doskonałego.
 11. Przemiana izochoryczna gazu doskonałego.
 12. Zadania na przemianę izochoryczną gazu.
 13. Równanie stanu gazu doskonałego.
 14. Zadania na równanie Clapeyrona.
 15. Praca gazu przy zmianie objętości 1.
 16. Praca gazu przy zmianie objętości 2.
 17. Zadania na pracę gazu.
 18. Przemiana adiabatyczna.
 19. Zadania na przemianę adiabatyczną.
 20. Cykl Carnota.
 21. Zadania na cykl Carnota.