Środowisko geograficzne

GP029

Nowy

Środowisko geograficzne

Więcej szczegółów

288,17 zł

288,17 zł za szt.

Więcej informacji

 1. Krążenie węgla w przyrodzie.
 2. Efekt cieplarniany.
 3. Dziura ozonowa.
 4. Zanieczyszczenie atmosfery pyłami naturalnymi i technicznymi
 5. Pyły naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzkiej.
 6. Powstanie kwaśnych deszczy.
 7. Smog.
 8. Odpady komunalne i przemysłowe.
 9. Zanieczyszczenie wód.
 10. Tablica do oznaczania klasy czystości wody.
 11. Schemat zarastania jeziornych basenów.
 12. Porównanie jeziora oligotroficznego i entroficznego.