Litosfera i wnętrze Ziemi

GP026

Nowy

Litosfera i wnętrze Ziemi

Więcej szczegółów

326,83 zł

326,83 zł za szt.

Więcej informacji

 1. Podział dziejów Ziemi.
 2. Budowa wnętrza Ziemi.
 3. Skład chemiczny Ziemi.
 4. Magnetosfera.
 5. Rozmieszczenie stref klimatycznych.
 6. Tworzenie się i rozpad izotopu 14C.
 7. Cykl geologiczny.
 8. Mechanizm ruchów wielkich płyt litosfery.
 9. Rozmieszczenie wulkanów i natężenie trzęsień Ziemi.
 10. Wielkość lądów.
 11. Formy występowania skał magmowych.
 12. Uskoki.
 13. Zrąb i rów tektoniczny.
 14. Strefy roślinne na świecie.
 15. Formy ukształtowania dna oceanów.