Hydrosfera

GP024

Nowy

233,11 zł

233,11 zł za szt.

Więcej informacji

 1. Postacie wody na Ziemi.
 2. Schemat krążenia wody w przyrodzie.
 3. Przypływy i odpływy.
 4. System rzeczny.
 5. Działalność rzeki wzdłuż jej brzegu.
 6. Wody artezyjskie i subartezyjskie.
 7. System wód podziemnych.
 8. Zjawiska krasowe.
 9. Gejzer.
 10. Przykłady jezior.
 11. Lodowiec górski.
 12. Dolina polodowcowa.