Nagonasienne i okrytonasienne - foliogramy

GP017

Nowy

NAGONASIENNE I OKRYTONASIENNE foliogramy

Więcej szczegółów

397,14 zł

397,14 zł za kpl.

Więcej informacji

 1. Cechy charakterystyczne i budowa nagonasiennych.
 2. Budowa anatomiczna.
 3. Kwiaty i nasiona sosny.
 4. Cykl życiowy sosny.
 5. Budowa roślin okrytonasiennych.
 6. Budowa i czynności korzenia.
 7. Budowa anatomiczna korzenia.
 8. Modyfikacje korzeni.
 9. Budowa, czynności i rodzaje pędów.
 10. Budowa łodygi roślin dwuliściennych Tkanki w łodygach.
 11. Budowa morfologiczna i anatomiczna liści.
 12. Funkcje liści.
 13. Nerwacja.
 14. Aparat szparkowy.
 15. Podział liści wg.kształtów
 16. Modyfikacja liści roślin
 17. Modyfikacja liści roślin
 18. Budowa kwiatu, słupka i pręcika.
 19. Rodzaje kwiatostanów
 20. Nasiona.
 21. Owoce.
 22. Porównanie jednoliściennych z dwuliściennymi.
 23. Rozmnażanie bezpłciowe okrytonasiennych.
 24. Cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej.