Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

GP009

Nowy

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA

Więcej szczegółów

287,62 zł

287,62 zł za szt.

Więcej informacji

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA ZESTAW FOLIOGRAMÓW
 1. Źródła zanieczyszczeń atmosfery.
 2. Kumulowanie skażeń.
 3. Krążenie węgla w przyrodzie.
 4. Emisja dwutlenku węgla
 5. Krążenie azotu w przyrodzie.
 6. Efekt cieplarniany.
 7. Dziura ozonowa.
 8. Zanieczyszczenie atmosfery pyłami naturalnymi i technicznymi
 9. Pyły naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzkiej.
 10. Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.
 11. Transport i turystyka
 12. Skład zanieczyszczeń powietrza poch. ze środków transportu.
 13. Zanieczyszczenia lasów europy.
 14. Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.
 15. Stężenie SO2 w powietrzu Polski.
 16. Powstanie kwaśnych deszczy.
 17. Smog.
 18. Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce