Woda ścieki odpady foliogramy

GP008

Nowy

WODA ŚCIEKI ODPADY

Więcej szczegółów

287,62 zł

287,62 zł za szt.

Więcej informacji

WODA ŚCIEKI ODPADY ZESTAW FOLIOGRAMÓW
 1. Postacie wody w ziemi.
 2. Schemat krążenia wody w przyrodzie.
 3. Rzeki.
 4. Przykłady jezior.
 5. System wód podziemnych.
 6. Zanieczyszczenia wód.
 7. Oczyszczanie ścieków.
 8. Tablice zwierząt wodnych do oznacz.klasy czystości wody cz I
 9. Tablice zwierząt wodnych do oznacz. klasy czystości wody cz II
 10. Kwaśne deszcze
 11. Odpady komunalne i przemysłowe
 12. Zanieczyszczenia gleby substancjami
 13. Odpady promieniotwórcze
 14. Ochrona przed promieniowaniem
 15. Unieszkodliwianie odpadów
 16. Składowanie odpadów promieniotwórczych