Problemy środowiska przyrodniczego

GP006

Nowy

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Więcej szczegółów

300,95 zł

300,95 zł za szt.

Więcej informacji

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ZESTAW FOLIOGRAMÓW
 1. Zmiana krajobrazu wywołana działalnością ludzką
 2. Niekorzystne zmiany środowiska
 3. Krążenie węgla w przyrodzie
 4. Emisja dwutlenku węgla
 5. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
 6. Efekt cieplarniany
 7. Stężenie SO2w powietrzu Polski
 8. Zanieczyszczenie gleby w wyniku działalności ludzkiej
 9. Składowanie odpadów
 10. Zakłócenia naturalnych obiegów
 11. Transport i turystyka
 12. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 13. Pożary lasów
 14. Tablice do oznaczania klasy czystości
 15. Tablice do oznaczania klasy czystości
 16. Schemat zarastania jezior
 17. Porównanie jeziora oligotroficznego i eutroficznego