Ekosystemy pól i łąk

GP003

Nowy

EKOSYSTEMY PÓŁ I ŁĄK

Więcej szczegółów

300,95 zł

300,95 zł za szt.

Więcej informacji

EKOSYSTEMY PÓŁ I ŁĄK ZESTAW FOLIOGRAMÓW
 1. Użytki rolne.
 2. Pola orne cz.I
 3. Pola orne cz.II
 4. Fitocenozy łąkowe.
 5. Piramida biomasy i piramida energii.
 6. Piramidy energii.
 7. Zużycie pestycydów w Polsce - lata 1985-93.
 8. Fauna łąk cz.I
 9. Fauna łąk cz.II
 10. Pastwiska i łąki sztuczne.
 11. Zwierzęta hodowlane karmione paszą pastwisk i łąk.
 12. Najczęściej występujące chwasty cz.I
 13. Najczęściej występujące chwasty cz.II
 14. Szkodniki upraw cz.I
 15. Szkodniki upraw cz.II
 16. Owady pożyteczne cz.I
 17. Owady pożyteczne cz.II
 18. Stopień degradacji gleb ziemi.