Chemia D - DVD - Właściwości fizyczne pierwiastków

NAU9

Nowy

Chemia D - DVD - Właściwości fizyczne pierwiastków i związków ch

Więcej szczegółów

Więcej informacji

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZICÓW CHEMICZNYCH
- FS1 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna -10`00``
- FS2 Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania
i krystalizacji - 6`30``
- FS3 Stężenia roztworów - 8`30``
- FS4 Dysocjacja -10`00``
- FS5 Właściwości pierwiastków a ich miejsce w
układzie okresowym - 8`30``

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII
- WS1 Alotropia pierwiastków chemicznych - 6`00``
- WS2 Wiązania chemiczne - 11`30``
- WS3 Kataliza i katalizatory - 10`30``
- WS4 Dyfuzja, osmoza, koloidy - 11`00``
- WS5 Elektroliza - 8`00``
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Szybkość reakcji i równowaga chemiczna 10
Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krys 7
Stężenia roztworów 9
Dysocjacja 10
Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie 9
Altropia pierwiastków chemicznych 6
Wiązania chemiczne 12
Katalizacja i katalizatory 11
Dyfuzja, osmoza, koloidy 11
Elektroliza 8