WYCHOWANIE FIZYCZNE 1 - DVD

NAU876

Nowy

WYCHOWANIE FIZYCZNE 1 - DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji


5 filmów po 12-l5min. (Kształtowanie  postawy  ciała  w  okresie  dojrzewania,  Wady  postawy ciała, Zapobieganie wadom postawy,  Tryb życia dziecka z wada postawy,  Wpływ  ruchu na zdrowie)  – DVD i VHS