POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE DVD

NAU669

Nowy

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Średniometrażowy film w reżyserii Andrzeja Sapiji jest pierwszą relacją dokumentalną o kształtowaniu, losach i ludziach tworzących struktury PPP. O tym jak funkcjonował podziemny system ratowania ludzi i dóbr kultury, oświata, opieka społeczna, sądownictwo, administracja, o planach powojennej odbudowy i dramatycznych – także po wojnie, losach działaczy podziemia mówią współtwórcy PPP, uczestnicy wydrzeń oraz historycy z kraju, Wielkiej Brytanii i Niemiec. I nagroda na MFF w Niepokalanowie w 2002 r. (czas projekcji 62 min.)