Zarys metalurgii - DVD

NAU413

Nowy

Zarys metalurgii - DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Filmy zrealizowane przed rokiem 1990
kolor (Rafinacja stali w piecach elektrycznych, Metalurgia proszków – metale i ferryty, Metalurgia proszków – wolfram i węgliki)
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Rafinacja stali w piecach elektrycznych -
Metalurgia proszków - metale i ferryty -
Metalurgia proszków - wolfram i węgliki -