Narodziny i życie cz. II - DVD

NAU337

Nowy

Narodziny i życie cz. II - DVD

Więcej szczegółów

Więcej informacji

11 filmów po 4-5 min. (Żaba, Rzekotka torbowa, Żmija, Żółw grecki, Flaming, Pingwin, Dzik, Mara zając patagoński, Foka, Ciernik, Garnbuzja) Film może być wykorzystywany w szkole podstawowej i w gimnazjum jako pomoc przy nauczaniu przedmiotów: przyroda, wychowanie w rodzinie i biologia. Bardzo ciekawe zdjęcia ukazują zwierzęta od momentu poczęcia, narodzin i pierwszych chwil życia. Film pomaga dzieciom poznawać otaczający je świat. W subtelnej i rzeczowej formie ułatwia zrozumienie problemów związanych z powstawaniem nowego życia na różnych szczeblach rozwoju organizmów.
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Żaba -
Rzekotka torbowa -
Żmija -
Żółw grecki -
Flaming -
Pingwin -
Dzik -
Mara (zając patagoński) -
Foka -
Ciernik -
Gambuzja -