Chemia 1 DVD Otrzymywanie oraz właściwości pierw

NAU21

Nowy

Chemia 1-DVD - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i zwią

Więcej szczegółów

Więcej informacji

- DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz
spalanie metali i niemetali w powietrzu i w
tlenie - 7′ 00"
- DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku
węgla oraz badanie jego właściwości - 5′ 20"
- DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie
jego właściwości - 6′ 50"
- DP4 Elektroliza wody - 4′ 20"
- DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2′ 50"
- DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8′20"
- DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie
jego właściwości - 9′30"
- DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5′ 20"
- DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego
właściwości - 4′ 30"
- DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie
metali na wodę oraz badanie ich właściwości-12′30"
Nośnik: DVD
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i tlenie 7
Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości 5
Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości 7
Elektroliza wody 4
Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 3
Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8
Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości 10
Badanie właściwości kwasu azotowego 5
Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości 5
Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości 13